Category: news

  • Mẫu giấy khám sức khỏe

    Mẫu giấy khám sức khỏe

    MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE A3 Sở y tế Hà Nội công bố mẫu giấy khám sức khỏe mới nhất tại đây. Mẫu này sử dụng thống nhất tại tất cả các phòng khám đa khoa, bệnh viện tư nhân, bệnh viện công lập các cấp theo thông tư 14/2013/TT-BYT ban hành. Các đơn vị…